معرفی Stack Mold

در تولید قطعات پلاستیکی به روش تزریقی، افزایش بهره¬وری خطوط تولید از جمله اهدافی است که همواره در مرکز توجه تولیدکنندگان واقع بوده و مستمراً مورد تحقیق و توسعه قرار گرفته است.

Stack Mold ، به مجموعه¬هایی از قالب¬های مستقل و درکنار هم چیده شده که به صورت لایه¬ای و پشت به پشت در چهارچوب یک قالب واحد استقرار یافته¬اند گفته می¬شود تا به گونه ای امکان افزایش ظرفیت تولید ( معمولاً دو برابر کردن ظرفیت تولید ) را فراهم آورد که نیروی قفل گیره و مشخصات ابعادی دستگاه تزریق پلاستیک ثابت مانده و همچنین سطح تحت اشغال خط تولید نیز تغییری نکند.

یک مجموعه قالب درکنار هم چیده شده دو لایه¬ای (دو قالب در یک قالب) ، قابلیت دو برابر کردن ظرفیت تولید یک خط تزریق پلاستیک را (بدون افزایش ابعاد محل استقرار دستگاه) دارا بوده و از این رو موجب افزایش بهره¬وری تولید و کاهش قیمت تمام شده محصول تولیدی می¬گردد.

این نوع قالب¬ها اغلب حفره¬هایی با هندسه مشابه به تعداد مساوی در هر لایه از قالب دارند. در بعضی طرح¬¬¬¬¬¬ها ، حفره¬های با هندسه متفاوت در هر لایه از قالب قرار گرفته و امکان تولید تعدادی محصول متفاوت (از یک مواد واحد) در یک سیکل تولید را فراهم می¬سازند.

با استفاده از این روش به جای افزایش ابعاد هندسی قالب در طول و عرض (به منظور ایجاد فضای مورد نیاز برای اضافه کردن تعداد حفره¬ها) که به نوبه خود نیاز به دستگاه تزریق بزرگتر خواهد داشت ، می¬توان از یک مجموعه قالب با لایه های متوالی که به صورت پشت در پشت در یک واحد قالب مستقل استقرار یافته¬اند استفاده نموده و ظرفیت تولید را با دستگاهی مشابه با دستگاه اولیه به دو برابر افزایش داد. با استفاده از لایه قالب ثانویه تعداد حفره¬های موجود به دو برابر افزایش می¬یابد ، نیروی قفل گیره تغییری نمی¬کند، زمان پر کردن قالب کمی افزایش یافته و زمان خنک کردن قالب ثابت می¬ماند و زمان باز و بسته شدن قالب نیز تقریباً ثابت خواهد بود. بدین ترتیب با افزایش بسیار جزئی در زمان یک سیکل تولید ، تعداد قطعات تولید شده در زمان مشابه تولید به دو برابر افزایش می¬یابد که دستاوردی بسیار قابل ملاحظه می¬باشد.

واحد مهندسی گروه صنعتی پولاد ، در اجرای طرحی موفقیت آمیز، با استفاده از قالب¬های ساخته شده به روش مذکور عملاً با نصب دو قالب چهارحفره¬ای پشت در پشت (مجموعاً 8 حفره) بر روی یک دستگاه 400 تن معمول، در هر ضرب تعداد هشت قطعه 15 گرمی به ابعاد 13x19 سانتی متر را با سیکل تولید ثابت و مستمر برابر 9 ثانیه تولید نموده است. در این پروژه ماشین تزریق پلاستیک 400 تن high speed مدل¬¬¬¬¬¬¬¬¬ BH400-V ساخت شرکت بورچ بکار¬گرفته شده است.

ویدئو


گالری تصاویر


رویدادها