آپارات پولاد صنعت
 وب سایت پولاد صنعت
اینستاگرام پولاد صنعت
لینکدین پولاد صنعت

دفتر مرکزی

تهران، تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان رضا میوه، خیابان صبوری، شماره 1

021-77333337 داخلی 127

021-77327537 نمابر

1658614511 کد پستی

[email protected]

کارخانه

آزادراه ﺗﻬﺮان-ﺳﺎوه، ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺮﻧﺪ، ﻣﻴﺪان ﻓﻨﺎوري، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﻨﺎوري ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺷﺮﻗﻲ، ﺟﻨﺐ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ، ﭘﻠﺎك ب-٢٩

021-77333337 داخلی 127

021-77327537 نمابر

1658614511 کد پستی

[email protected]

تماس با ما


رویدادها