حضور گروه صنعتی پولاد در غرفه بورچ نمایشگاه چایناپلاس 2023

نمایشگاه بین‌المللی چاینا پلاس 2023 با قدمت بیش از 30 سال بزرگترین نمایشگاه تجاری پلاستیک در آسیا می‌باشد.

نمایشگاه چاینا پلاس 2023 که تاثیر به سزائی دربرقراری روابط تجاری کشورهای آسیایی از جمله ایران دارد در تاریخ 28 الی 31 فروردین در شهر شنزن چین برگزار گردید.

شرکت کننده‌ها در این نمایشگاه در زمینه‌ی ماشین‌آلات و عرضه‌ی مواد اولیه حضور داشتند.

شرکت ماشین‌های تزریق پلاستیک پولاد به عنوان نماینده انحصاری فروش ماشین‌آلات تزریق پلاستیک بورچ در غرفه ی این شرکت با موضوع ماشین‌آلات قالب تزریق به مدت 4روز حضور داشت.

رویدادها