logo
/ / /
Rated 4.3/5 based on 1100 customer reviews

نمایش ماشین تزریق پلاستیک و پریفرم در نمایشگاه صنایع لاستیک و پلاستیک و رنگ و رزین

مورخه 20 الی 23 مهر 1400 گروه صنعتی پولاد در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی لاستیک و پلاستیک و رنگ و رزین در نمایشگاه بین المللی شهر مشهد سالن ابوسعید مولوی در غرفه های 14 و 28 شرکت نمود.حداقل 35 شرکت فعال در حوزه های صنایع لاستیک  پلاستیک ،ماشین آلات و رنگ و رزین و پوشش های صنعتی در  این نمایشگاه شرکت نمودند.گروه صنعتی پولاد نیز از محصولات محتلف خود در قالب 2 شرکت ماشین های تزریق پلاستیک پولاد و همچنین پولاد پویش رونمایی نمود.با توجه به اینکه شرکت ماشین های تزریق پلاستیک پولاد در حال حاضر نماینده انحصاری ماشین های تزریق پلاستیک بورچ در ایران می باشد،از دستگاه های جدید خود رو نمایی نمود.شرکت پولاد پویش نیز با توجه به مشتری مدار بودن خود سالیانه محصولات جدیدی در حوزه پریفرم تولید می نماید که این قبیل نمایشگاه ها مکان مناسبی برای نشان دادن محصولات جدید است.با توجه به وضعیت کرونا و کمبود شرکت کنندگان در نمایشگاه ها در 2 سال اخیر،باید گفت استقبال خوبی در این نمایشگاه صورت گرفت.

امید است با رونق نمایشگاه ها در کشور بتوانیم از این فرصت استفاده نموده و با مشتریان محترم،ملاقات نمائیم و از نکته نظرهایشان با خبر شویم.