محصولات

سری BU

دستگاه تزریق دو صفحه ای با قفل هیدرولیک

سری BS

مجهز به موتور سروو و پیپ دنده ای بی صدا

سری BT

مجهز به پمپ دبی متغیر

سری BE

دستگاه تزریق تمام الکتریک

سری BM

دستگاه تزریق با قابلیت تزریق همزمان چند رنگ

سری BH

دستگاه تزریق پر سرعت