تماس با ما

: تهران، تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان رضا میوه، خیابان صبوری، شماره ۱
: ۰۲۱-۷۷۳۳۳۳۳۷
: ۰۲۱-۷۷۳۲۷۵۷۳
: info@pooladimm.com

دفتر فروش:

 

 شماره های داخلی : ۲۴۰ – ۱۴۳
 فکس : ۷۷۹۶۳۳۳۱ – ( ۰۲۱ )
sales@pooladimm.com

 

مدیر فروش:

 

 سیدحسن سیدمحمدی
 داخلی ۲۱۲
h.seyedmohammadi@pooladimm.com

واحد بازاریابی:

 

 آقای رضا بهالو
: داخلی ۱۳۵
: r.bahaloo@pooladimm.com

دفتر خدمات پس از فروش :

 

 شماره‌های داخلی: ۱۱۸-۲۱۸-۱۳۷
 فکس: ۷۷۳۵۷۲۱۲ – ( ۰۲۱ )
: aftersales@pooladimm.com

 

مدیر خدمات پس از فروش :

 

 محسن قویدل
 داخلی ۱۵۲-۱۴۷
m.ghavidel@pooladimm.com