اطلاعیه نمایشگاه ایران پلاست ۹۸

اطلاعیه نمایشگاه ایران پلاست ۹۸

احتراما بدین وسیله شرکت ماشین های تزریق پلاستیک پولاد شما را به بازدید از غرفه این شرکت در سیزدهمین دوره نمایشگاه تخصصی و بین المللی
“ ایران پلاست” دعوت می نماید.

محل برگزاری: تهران، خیابان سئول، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
مکان غرفه: سالن ۳۸-B، غرفه شماره ۵۱
تاریخ برگزاری: ۳۱ شهریور لغایت ۰۳ مهر ماه
ساعات بازدید: ۱۰:۰۰ الی ۱۸:۰۰