معرفی مدیران

سیروس بختیاری

سیروس بختیاری

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

sab@pooladimm.com

وحید سلطانی

وحید سلطانی

قائم مقام مدیرعامل و مدیر امور مالی و اداری

v.soltani@pooladimm.com

حسام بختیاری

حسام بختیاری

معاون مدیر عامل

h.bakhtiari@pooladimm.com

قارئی

پریسا قاریی

مدیر بازرگانی خارجی

pgh@pooladimm.com

محمدی

حسن سیدمحمدی

مدیر فروش

h.seyedmohammadi@pooladimm.com

بهالو

رضا بهالو

مدیر بازاریابی

r.bahaloo@pooladimm.com

داود قنبری

داود قنبری

مدیر طرح و توسعه

d.ghanbari@pooladimm.com

سلیمانپور

محمد سلیمانپور

مدیر واحد الکترونیک

moh-s@pooladimm.com