گواهینامه‌ها

شرکت پولاد همواره یکی از پیشگامان رعایت استانداردهای جهانی در تولیدات خود بوده چنانکه در تمامی این محصولات استانداردهای معتبر جهانی را سر لوحه تولید قرار داده و از آنها پیروی می کند .
در این راستا شرکت گواهینامه های معتبرذیل را دریافت نموده است:

– پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن.

– گواهینامه کیفیت ISO 9001-2000 از موسسه MIC انگلستان

– گواهینامه فعالیت صنعتی

– گواهینامه عضویت اصلی انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران