ایران پلاست ۹۷ برگزار شد

دوازدهمین دوره نمایشگاه تخصصی “ ایران پلاست “ از ۲ لغایت ۵ مهرماه محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار گردید و هزاران نفر از این نمایشگاه بازدید بعمل آوردند.
شرکت ماشین های تزریق پلاستیک پولاد، همانند دوره های گذشته دراین نمایشگاه حضور بعمل رسانید ومیزبان صد ها نفر از علاقه مندان و مدعوین این نمایشگاه بود.
گزیده ای از تصاویر این نمایشگاه را می توان در اینجا مشاهده نمود.